Informatie


Wil je enige keren vrijblijvend meezingen of luisteren? Neem dan contact op per e-mail: scoladynamica@gmail.com.

We repeteren in de Vrije school aan de Oosterstraat 3B te Deventer op de woensdagavond (19.45-21.45 uur). In de schoolvakanties zijn er geen repetities.


Per seizoen (september t/m juni) bedraagt de contributie 200 euro. Je kunt per jaar of per kwartaal betalen.
Bankrekening NL29 INGB 0005 8595 59 t.n.v. Scola Dynamica, Deventer.
De gemeente Deventer kan bijdragen, in het kader van de Rechtop-regeling.

         logo Bureau Kunstcircuit