Koor


Scola Dynamica is het vervolg van een koor dat zanglustige ouders van leerlingen van de Vrije School spontaan hadden gevormd. In 1985 werd Scola Dynamica officieel een vereniging.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen die graag zingt. Het bestuur bestaat uit drie personen: voorzitter, secretaris, penningmeester. Scola Dynamica is lid van de landelijke korenkoepel KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland).
Plaatselijk zijn we aangesloten bij Kunstcircuit Deventer. Daar hebben de Deventer koren jaarlijks onderling contact. We nemen deel aan binnenstadsevenementen als het jaarlijkse Dickens Festijn (december) en het tweejaarlijkse Korenlint op Open Monumentendag (september). In augustus 2018 waren we een van de 28 plaatselijke koren die in het Worpplantsoen meededen aan “Korenfestival Deventer 1250”.

We streven naar minstens één eigen optreden per jaar. Daarvoor bieden we graag een gecombineerd programma met ook een andere muzikale of culturele invalshoek: instrumentaal (groepje of solist), of bijvoorbeeld poëzie.
Ons kerstrepertoire komt aan bod bij het Dickens Festijn en vaak daarnaast nog in een instelling.

Op de repetitieavonden oefenen we gezamenlijk behoorlijk  serieus, daarbuiten ieder naar eigen wens en vermogen.
Alle bladmuziek kunnen de koorleden in Dropbox vinden en zelf printen. Tevens zijn daar de geluidsbestanden opgenomen, zodat wie dat wil zelfstandig thuis kan oefenen, alleen of met anderen.

Persoonlijk welbevinden en gezelligheid staan hoog in het vaandel. Aan wel en wee besteden we gepast aandacht.
Rond de kerst is er een samenzijn met drankjes en hapjes. Het zangseizoen wordt feestelijk afgesloten met een meegebrachte zomerse maaltijd.

We repeteren in de Vrije school aan de Oosterstraat 3b te Deventer op de woensdagavond (20-22 uur). In de schoolvakanties zijn er geen repetities.

Per seizoen (september t/m juni) bedraagt de contributie 200 euro.Je kunt per jaar of per kwartaal betalen.Bankrekening NL29 INGB 0005 8595 59 t.n.v. Scola Dynamica, Deventer.De gemeente Deventer kan bijdragen, in het kader van de Rechtop-regeling.