Koor


IEDEREEN DIE graag zingt kan lid worden. Op de repetitieavonden oefenen we gezamenlijk behoorlijk serieus, daarbuiten ieder naar eigen wens en vermogen.
Alle bladmuziek kunnen de koorleden in Dropbox vinden en zelf printen. Tevens zijn daar de geluidsbestanden opgenomen, zodat wie dat wil zelfstandig thuis kan oefenen, alleen of met anderen.

WE STREVEN naar minstens één eigen optreden per jaar. meestal in combinatie met een andere muzikale of culturele invalshoek.
Daarnaast nemen we deel aan binnenstadsevenementen als het Korenlint op Open Monumentendag en Deventer Kerststad.

PERSOONLIJK WELBEVINDEN staat hoog in het vaandel.
Rond de kerst is er een gezellig samenzijn. Het zangseizoen wordt feestelijk afgesloten met een meegebrachte zomerse maaltijd.

SCOLA DYNAMICA is het vervolg van een koor dat zanglustige ouders van leerlingen van de Vrije School spontaan hadden gevormd. In 1985 werden we officieel een vereniging met voorzitter, secretaris, penningmeester uit eigen gelederen.

Scola Dynamica is lid van de landelijke korenkoepel KBZON (Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland).
Plaatselijk zijn we aangesloten bij Kunstcircuit Deventer, voor onderling korencontact.